Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu jest głównie dla uczniów klas I - IV, którzy ze względu na różne godziny pracy rodziców spędzają w niej czas przed i po zajęciach szkolnych.  Ze świetlicy korzystają także uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe. W ramach zajęć świetlicowych na świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, pomoc w odrabianiu pracy domowej oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.

W poniedziałki na 7 godz. lekcyjnej prowadzone są zajęcia Eko Deko, gdzie uczniowie znajdują nowe zastosowanie dla używanych materiałów. W piątki na 7 godz. lekcyjnej prowadzone są zajęcia Eksperymenty z muzyką, gdzie uczniowie poznają różne dźwięki dopasowane do tematyki zajęć oraz poszukiwać będą prostych eksperymentów, które można wykonać w domowych warunkach.

Świetlica szkolna w roku 2020/2021 realizuje programy PAH "Wiem i działam" oraz "Godziny wychowawcze ze Światem". Realizuje także projekt Akademia Kompetencji Kluczowych organizowany przez Edukreatywne s.c.