Świetlica Szkoły Podstawowej nr 3 w Sosnowcu jest głównie dla uczniów klas I - IV, którzy ze względu na różne godziny pracy rodziców spędzają w niej czas przed i po zajęciach szkolnych. Ze świetlicy korzystają także uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe. W ramach zajęć świetlicowych na świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, pomoc w odrabianiu pracy domowej oraz zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny.

Autor: pani Monika Koba i pani Paulina Prusicka