Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6, 
41-205 Sosnowiec, śląskie
Telefon: 32 266 18 83
Email: sp3@sosnowiec.edu.pl
Facebook: sp3sosnowiec

Ważny komunikat nt zajęć stacjonarnych

Kategoria: Aktualności

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Zbiórka dla Oliwii

Kategoria: Aktualności

Nasza szkoła podjęła wyzwanie rzucone przez SP 27 w Sosnowcu i dołączyła do akcji #OliwiaHylaChallenge, aby pomóc zebrać pieniądze na terapię genową dla małej Bohaterki Oliwki chorej na SMA1.
Dzięki zaangażowaniu uczniów, udało się zebrać kwotę 219,27zł, którą przekazaliśmy na konto siepomaga. Uczniowie i ich rodzice dokonywali również wpłaty indywidualne.

Zachęcamy do dalszej pomocy!

https://www.siepomaga.pl/oliwiahylachallenge

Oliwko, życzymy Ci zdrowia!!!

Stowarzyszenie „Ku Pamięci”

Kategoria: Aktualności

Dyrektor naszej szkoły Monika Bednarska-Bajer już dwa lata temu uczestniczyła w początkach inicjatywy sosnowieckiego posła Mateusza Bochenka, w wyniku czego powstało stowarzyszenie „Ku Pamięci". Jego członkowie będą dbali o zapomniane pomniki i nagrobki na sosnowieckich cmentarzach. Często są to miejsca, o których nikt nie pamięta, o które nikt nie dba a w których pochowane są osoby ważne dla naszego miasta i całego regionu. To przykłady nie tylko historii miasta ale i jego wielokulturowości. Na spotkaniu z posłem dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sosnowcu zadeklarowała chęć uczestnictwa społeczności szkolnej w adopcji grobów w celu opieki nad nimi, czy też kwest na rzecz zbiórki środków na restaurację zabytkowych, pięknych, zniszczonych zębem czasu nagrobków ludzi ważnych, zasłużonych (często zapomnianych) dla naszego miasta. np. pierwszego prezydenta wolnego miasta Sosnowca, architekta miejskiego – Dankowskiego, nauczyciela – Tabacznikowa i Żołnierza 1 kampanii – Pawła Anszted.

28 września dyrektor szkoły, pani Monika Bednarska-Bajer była gościem posła Mateusza Bochenka w sosnowieckiej Mediatece. Wspólnie z innymi członkami stowarzyszenia ustalano działania mające na celu renowację kompleksu cmentarza czterech wyznań przy ulicy Smutnej i al. Mireckiego, który niedawno został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, oraz innych obiektów cmentarnych miasta.

Dla dyrekcji jako historyka ta inicjatywa sosnowieckiego posła jest szansą na uczenie młodzieży naszej szkoły żywej lekcji historii regionalnej, poznawanie Małej Ojczyzny, budzenie dumy z bycia mieszkańcem Sosnowca.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z działaności stowarzyszenia „Ku Pamięci”.

BIP Logo 1 MEN Logo 1oke