Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej

ul. Hutnicza 6, 
41-205 Sosnowiec, śląskie
Telefon: 32 266 18 83
Email: sp3@sosnowiec.edu.pl
Facebook: sp3sosnowiec

Doradca zawodowy

Kategoria: O Szkole

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Pani mgr  Małgorzata Kowalska - Jurek

Dzień tygodnia

Godziny

poniedziałek

8.00 – 9.30

wtorek

8.00 – 9.30

środa

12.00 – 14.00

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

Lekcje z doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII w wymiarze 10 godzin rocznie.

W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Odsłony: 1008

BIP Logo 1 MEN Logo 1oke