GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Pani mgr Marta Freus - Pedagog szkolny

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:30 – 16:30

8:00 – 10:30

8:00 - 9:30

-

7:30 – 8:00
godzina dostępności

 -

 

 

Pani mgr Anna Raczyńska - Pedagog specjalny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 11.00

14.00 – 17.00

8.00 – 11.00
14.00 – 16.00

16.00 – 17.00
co dwa tygodnie
godzina dostępności

 

 

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, przez co jesteś samotny,
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • Masz problemy rodzinne,
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Chcesz podzielić się swoją radością,
 • Przyjdź również z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY TAKIMI JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Sądem Rejonowym  IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
 • Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
 • Towarzystwem Przyjaciół  Dzieci,
 • Komendą Miejską Policji oraz Komisariatami Policji,
 • Zespołami  Opiekuńczo-Wychowawczymi.

Przydatne dokumenty do pobrania

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nie jesteś sam - gdzie szukać pomocy

Poradnik dla rodzica

 

Autor: pani Marta Freus, pani Anna Raczyńska