GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Pani mgr Adriana Jakóbczyk - Pedagog szkolny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.30 – 14.30

12.45 – 15.30

11.40 – 14.15

14.30 - 15.30
(konsultacje dla rodziców)

 

 

Pani mgr Monika Winiarska - Pedagog szkolny

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.45 – 16.15

-

11.00 – 14.30

10.30 – 14.30

-

14.15 – 15.15
(konsultacje dla uczniów)

-

-

-

14.15 – 16.15
(konsultacje dla rodziców)

- - - -

 

DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT, A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, przez co jesteś samotny,
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • Masz problemy rodzinne,
 • Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • Chcesz podzielić się swoją radością,
 • Przyjdź również z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE Z PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY TAKIMI JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Sądem Rejonowym  IV Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich,
 • Komitetem Ochrony Praw Dziecka,
 • Towarzystwem Przyjaciół  Dzieci,
 • Komendą Miejską Policji oraz Komisariatami Policji,
 • Zespołami  Opiekuńczo-Wychowawczymi.

Przydatne dokumenty do pobrania

Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nie jesteś sam - gdzie szukać pomocy

Poradnik dla rodzica

 

Autor: pani Monika Winiarska, pani Adriana Jakóbczyk