Higienistka szkolna

Gabinet czynny:

Dzień tygodnia

Godziny

poniedziałek

7.30 – 12.00

środa

7.30 – 12.00

piątek

7.30 – 12.00

 Szkolny gabinet higienistki szkolnej zapewnia uczniom pomoc doraźną oraz pomoc
 w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Ponadto w gabinecie higienistki szkolnej wykonywane są:

  • badania przesiewowe uczniów klas I, III i V szkoły podstawowej (badanie wzroku, widzenie barw, pomiar ciśnienia, ocena rozwoju fizycznego dziewcząt i chłopców),
  • badanie kontrolne uczniów ze stwierdzonym wadami lub zaburzeniami rozwojowymi,
  • monitorowanie wykonywania szczepień ochronnych uczniów,
  • kierowanie na badania profilaktyczne lekarskie do lekarzy rodzinnych tzw. bilans zdrowia,
  • zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców, podejmowane są działania i akcje profilaktyczne, takie jak: fluoryzacja zębów.

Praca higienistki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

 

Autor: pani Agnieszka Puchała