GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Pani mgr  Monika Koba

Dzień tygodnia

Godziny

poniedziałek

12.00 - 12.30

wtorek

12.00 - 12.30

środa

8.30 - 11.00, 12.00 - 12.30

Czwartek

10.00 - 11.00

   

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru dalszej drogi kształcenia. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

Lekcje z doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII, VIII w wymiarze 10 godzin rocznie.

W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

 

Autor: pani Monika Koba