W tym trudnym okresie, gdy zajęcia w placówkach oświatowych są zawieszone, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pamiętali o obchodzonym w pierwszy dzień wiosny Światowym Dniu Zespołu Downa. Data wiąże się z istotą zaburzenia, które powoduje chorobę, czyli trisomią 21 chromosomu.

Decyzją Prezydenta Miasta Sosnowiec terminy rekrutacji uległy zmianie.

Są to informacje na obecną chwilę, dynamicznie zmieniająca się sytuacja, może wprowadzić kolejne przesunięcia.

Zalecenia ministerstwa zdrowia

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

27 uczniów naszej szkoły, przy licznym wsparciu rodziców i rodzeństwa, pod opieką pani Karoliny Szczepkowskiej i pana Rafała Wójcika, wzięło udział w „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

ZARZĄDZENIE NR 45 PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli, do klas I publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych, publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych oraz klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.
Informacja o terminach rekrutacji jest także dostępna na miejskiej stronie internetowej.
oraz w sosnowieckim Biuletynie Informacji Publicznej.
Uchwała nr 808/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu nadal obowiązuje.