Lp.

Data

Tematyka

1

10 września 2020

Zebrania z Rodzicami klas I-VIII. Warunki realizacji podstawy programowej, system oceniania w szkole, statut i inne przepisy prawa wewnątrzszkolnego. Zapoznanie i przypomnienie regulaminu Rady Rodziców, w tym ze szczegółowym trybem wyboru rady, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i sposobem sprawdzania osiągnięć uczniów.
Kl. VIII - informacja dla rodziców o terminie złożenia zaświadczeń lub nowych opinii, orzeczeń do ewentualnego dostosowania warunków lub form egzaminu.

2

15 października 2020

Zebrania z Rodzicami  kl I – VIII szkoły podstawowej- informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

3

12 listopada 2020

Zebranie z rodzicami.

4

17 grudnia 2020

Zebrania z Rodzicami + kiermasz, informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych.

5

28 stycznia 2021

Zebrania z Rodzicami podsumowanie pracy za I półrocze.

6

4 marca 2021

Zebrania z Rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu.

7

25 marca 2021

Zebrania z Rodzicami - informacja o postępach w nauce i zachowaniu + kiermasz

8

19  maja  2021

Zebranie  z rodzicami – poinformowanie o proponowanych ocenach niedostatecznych na koniec roku.

9

Do 1 czerwca 2021

Wystawienie wszystkich proponowanych ocen

10

3 czerwca 2021

Zebrania z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach na koniec roku