Przy Szkole Podstawowej nr 3 działają drużyny:

90 Sosnowiecka Gromada Zuchowa "Bieszczadzkie Skrzaty"

Poniedziałek 17:00 - 18:30

Drużynowy dh Zbigniew Kiryk

Profil Facebookowy

 89 Sosnowiec Drużyna Wielopoziomowa "Bieszczadzkie Anioły"

Piątek 17:00 - 18:30

Drużynowa pwd. Paulina Hamerlak HR

Profil Facebookowy

Plakietka Bieszczadzkie Anioy 85 x 63 mm

Aby dołączyć do drużyn harcerskich należy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.

Autor: pani Paulina Hamerlak