Drukuj
Kategoria: Dokumenty
Odsłony: 70609

REGULAMIN JADALNI

1. Do jadalni wchodzimy pojedynczo, po odnotowaniu swojej obecności u  osoby wydającej numerki potwierdzające , że dany uczeń został zapisany na  obiad.

2. Podczas spożywania posiłków obowiązuje:

      a) cisza

      b) przestrzeganie kultury jedzenia:

3. Po spożyciu posiłku należy:

      a)  pozostawić swoje miejsce w porządku,

      b) odnieść naczynia

      c) spokojnie opuścić stołówkę szkolną

4. Uczniowie bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela.

5. Po jadalni nie biegamy, nie przepychamy się, dbamy o bezpieczeństwo  swoje i innych.

6. Zgłaszamy nauczycielom przypadki niebezpiecznego zachowania innych dzieci.

7. W razie nieprzestrzegania regulaminu uczeń może być usunięty z sali (posiłek zje w innym czasie).  O jego niewłaściwym zachowaniu poinformowani zostaną rodzice i wychowawca klasy.

8. W jadalni szkolnej mogą przebywać tylko osoby jedzące obiad oraz nauczyciele dyżurni. Rodzice oczekują na dzieci przed jadalnią.

Autor: pani Dyrektor Aleksandra Kuś-Grygier