Informacja dla rodziców!

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowy numer konta,
na który należy przelewać opłaty za obiady i podwieczorki:

37 1020 2313 0000 3002 0579 5945

Dotychczasowy numer konta z dniem 1 stycznia 2018 roku będzie nieaktywny.

Termin płatności do 10 dnia każdego miesiąca.

ODBIORCA:
Centrum Usług Wspólnych
41-200 Sosnowiec
ul. Staszica 62
Nr konta: 37 1020 2313 0000 3002 0579 5945

Na wpłacie (tytułem) należy podać nazwisko, imię dziecka, klasę i szkołę tj. SP nr 3.

 

Autor: pani Szymańska Wioletta