Biblioteka szkolna: Pani mgr Marzena Borkowska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9.35 – 12.45

9.20 – 11.45

8.00 – 10.40

8.00 – 11.45

8.45 – 11.45

 

 

Autor: pani Marzena Borkowska