01.09.2021

Rozpoczęcie Roku szkolnego 2021/2022

06.09.2021

Zebranie z rodzicami – organizacyjne

18.10.2021

Zebranie z rodzicami – informacyjne

01.11.2021

Wszystkich świętych – dzień wolny od zajęć

11.11.2021

Święto odzyskania niepodległości – dzień wolny od zajęć

12.11.2021

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.11.2021

Zebranie z rodzicami – informacyjne

20.12.2021

Zebranie z rodzicami – poinformowanie o zagrożeniach 

23.12.2021 – 02.01.2022

Przerwa świąteczno-noworoczna

06.01.2022

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

07.01.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

04.02.2022

Wystawienie ocen na koniec pierwszego półrocza

07.02.2022

Konferencja klasyfikacyjna
Zebranie z rodzicami

09.02.2022

Konferencja zatwierdzająca

14.02.2022 – 27.02.2022

Ferie zimowe

28.02.2022

Konferencja plenarna

04.04.2022

Zebranie z rodzicami – informacyjne

14.04.2022 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2022

Święto Konstytucji 3-go Maja – dzień wolny od zajęć

09.05.2022

Poinformowanie o zagrożeniach  - dziennik elektroniczny

23.05.2022

Zebranie z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych ocenach

10.06.2022

Wystawienie ocen

13.06.2022

Konferencja klasyfikacyjna

16.06.2022

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

17.06.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.06.2022

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

27.06.2022 – 29.06.2022

Konferencja plenarna

 

Dyrektor szkoły zastrzega możliwość zmian w harmonogramie w trakcie roku szkolnego.

Autor: pani Dyrektora Aleksandra Kuś-Grygier