Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że woda w basenie spełnia wymagania określone w/w rozporządzeniem.

Ratownik: Marzena Patryarcha
poniedziałek 8.00 - 14.30
wtorek  8.00 - 13.30

Autor: pan Rafał Wójcik