Sprzęt zakupiony dzięki rządowemu programowi Laboratoria Przyszłości jest na bieżąco wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Korzystamy z niego w trakcie lekcji, zajęć dodatkowych oraz w trakcie zajęć świetlicowych. 

#LaboratoriaPrzyszlosci 

#LaboratoriaPrzyszłości 

 

Autor: pani Karolina Szczepkowska i pani Agnieszka Noga