Projekt edukacyjny

Propozycje tematów projektu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

 1. Skutki niedoboru witamin i mikroelementów dla zdrowia człowieka.
 2. Znaczenie ziół w diecie.
 3. Badanie wpływu twardości wody na zużycie energii podczas procesu podgrzewania wody.
 4. Uwaga! Komputer!
 5. Kwasy, wodorotlenki i sole w farmaceutyce.
 6. Zastosowanie promieniotwórczości- za i przeciw.
 7. Zastosowanie skali kwasowości ph w życiu codziennym.
 8. Pomiar poziomu hałasu w 12 gimnazjum i jego wpływ na zdrowie uczniów.
 9. Zjawisko promieniotwórczości.
 10. Sosnowiec moim miastem.
 11. Pseudaria czyli złudzenia matematyczne.
 12. Geometryczne budowle.
 13. Zbieranie danych i ich interpretacja(zgodnie z zainteresowaniem uczniów)
 14. Historia ludolfiny.
 15. Statystyka w szkole.
 16. Jedziemy na wycieczkę.
 17. Procenty w szkole.
 18. Wszędobylskie fale elektromagnetyczne.
 19. Żarówka dawniej i dziś.
 20. Optyka w przyrodzie- zjawiska tęczy, mirażu, fatamorgany.
 21. Aparat fotograficzny –dawniej i dziś.
 22. Urządzenia hydrauliczne – zasada działania i praktyczne wykorzystanie w technice i w życiu codziennym.
 23. James Joule i James Watt – osiągnięcia techniczne na tle epoki.

 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Gimnazjum nr 12 w Sosnowcu

Podstawa prawna : Statut ZSO nr 8 w Sosnowcu §34 p.11

Ustalenia ogólne
§1

1.Uczeń gimnazjum realizuje  jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym.
2.Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekty są realizowane w grupach klasowych lub miedzy oddziałowych.
3.Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) wskazują w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia szkoły.

Październik 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


wolon

kbdspn

spobr